Kennisbank » SEO » Hoe verouderde landingspagina’s jouw ranking kunnen beïnvloeden

Hoe verouderde landingspagina’s jouw ranking kunnen beïnvloeden

9 februari 2022

Elke dag vervallen er veel landingspagina’s wanneer informatie veroudert, producten uitverkocht raken en diensten worden stopgezet. Hoe die verouderde content wordt behandeld vanuit een SEO perspectief kan van grote invloed zijn op de organische zoekresultaten van websites. Het hebben van verouderde content kan er voor zorgen dat de website in positie in de zoekresultaten daalt.

Soft 404’s kunnen leiden tot een slechte gebruikerservaring, minder conversies en hebben invloed op de zichtbaarheid van jouw site. Een soft 404 is een foutpagina zonder relevante inhoud die voortdurend een 200 OK-statuscode terugstuurt in plaats van een 404- of 410-statuscode.

Hier lees je hoe je op de juiste manier omgaat met verouderde landingspagina’s.

PageRank/Link Juice versus gebruikerssignalen

Een vaak genoemd argument door website-eigenaren voor het handhaven van landingspagina’s met verlopen content, met name uitverkochte producten, is het behoud van inkomende externe PageRank/Link Juice naar de website. Het is een onjuiste veronderstelling dat een landingspagina indexeerbaar moet blijven en een 200 OK statuscode moet terugzenden, zelfs wanneer een product of dienst niet langer beschikbaar is voor gebruikers. Om de Link Juice te behouden die diezelfde landingspagina in de loop der tijd heeft opgebouwd. Regelmatig gebeurt dit met een soft 404-landingspagina.

Om een aantal redenen is die strategie niet handig om toe te passen. Ten eerste zou de conversieratio en niet de veronderstelde PageRank/Link Juice het primaire doel van een commerciële website moeten zijn. Geen enkele website beheerder geeft tenslotte om zijn PageRank/Link Juice waarde, zolang de conversies maar aan de verwachtingen voldoen. Ten tweede, PageRank/Link Juice kan niet nauwkeurig worden gemeten. PageRank/Link Juice verandert voortdurend als Googlebot het web doorkruist en Google maakt de werkelijke waarde voor individuele landingspagina’s of websites niet bekend. Geen externe tool kan die waarde op een zinvolle manier vervangen. Ten slotte trekken landingspagina’s met producten zelden duurzame, hoogwaardige, op verdiensten gebaseerde backlinks aan. In feite is het waargenomen verlies aan PageRank/Link Juice betwistbaar, terwijl het werkelijke verlies aan PageRank/Link Juice verwaarloosbaar is.

Geven alle pagina’s op jouw website de juiste statuscode?

 

Soft 404’s zijn slecht voor de gebruikerservaring en daarom een doorn in het oog van zoekmachines. Dit is de reden waarom het behouden van landingspagina’s met verlopen content, vooral onbeschikbare productpagina’s, het risico op slechte gebruikerssignalen aanzienlijk vergroot. Google is handiger geworden in het identificeren van negatieve taal op de pagina en kan woorden zoals “niet beschikbaar”, “niet op voorraad”, “0 resultaten gevonden” of “uitverkocht” nauwkeurig detecteren. Vaak, maar niet altijd, wordt het probleem gemarkeerd als soft 404-pagina’s in Google Search Console. Een groot probleem is echter dat de CTR waarschijnlijk zal lijden onder de weergave van de snippets, waarbij informatie wordt gemarkeerd dat diensten of producten niet beschikbaar zijn voor de gebruiker. Erger nog, als gebruikers nog steeds gedwongen worden om te klikken op resultaten die afgebroken landingspagina’s blijken te zijn (ook bekend als soft 404’s), zullen ze bijna onvermijdelijk terugkeren naar de zoekresultaten, op zoek gaan naar een alternatief en/of hun zoekopdracht verfijnen. Door dit te doen, geven de gebruikers met hun klikgedrag aan dat de individuele gebruikerservaring voor hen slecht was. Als het “bouncepercentage” toeneemt, lijdt de relevantie van de website als geheel eronder in de organische zoekrangschikking.

Negatieve bewoordingen in verlopen content lekken naar snippets, wat een negatieve invloed heeft op de CTR.

Hoewel PageRank/Link Juice een belangrijke ranking factor blijft, zijn gebruikerssignalen die zoekmachines verzamelen nog belangrijker voor de ranking. Hoewel Google het gebruik van specifieke gebruikerssignalen, zoals gegevens uit Google Analytics- of verblijftijd nadrukkelijk ontkent, blijft het de voorkeur geven aan websites die populair zijn bij gebruikers. Bij onderlinge vergelijking maakt het PageRank/Link Juice-argument geen schijn van kans. Aan de ene kant blijft PageRank/Link Juice ongrijpbaar en op zijn best een middel om een doel te bereiken. Gebruikerssignalen daarentegen, dragen direct en onmiddellijk bij tot het succes van een website.

Trends in SEO signalen

Google ranking is voor een groot deel afhankelijk van trends in SEO-signalen. Voor een grote website, met vele miljoenen relevante landingspagina’s, is het onwaarschijnlijk dat een paar duizend landingspagina’s met verouderde content een verlies in ranking veroorzaken. Het zijn er relatief te weinig om de trend van de signalen van een website een kant op te sturen. Voor een kleinere website, met in totaal tienduizend landingspagina’s, kunnen een paar honderd verlopen indexeerbare landingspagina’s al een SEO gevaar vormen.

Uiteindelijk is de doorslaggevende factor trends gemeten in percentages, en niet zozeer het werkelijke totale aantal indexeerbare verlopen content of soft 404-landingspagina’s. Welke website goed scoort en welke niet, hangt af van een aantal kritieke factoren. Daartoe behoren onder meer het totale volume crawlbare landingspagina’s, de kwaliteit van hun inhoud, de algemene trends en, het belangrijkst, de trends in de gebruikerservaring signalen die de tevredenheid van de gebruiker aangeven.

Trends impressies en clicks

Soft 404’s hebben waarschijnlijk invloed op zowel de CTR als het bouncepercentage, waardoor de ranking van de website na verloop van tijd naar beneden wordt getrokken.

Er zijn geen vaste drempels die in acht moeten worden genomen. In plaats daarvan staan trends centraal wanneer SEO-signalen, en dus organische zoekresultaten, moeten worden verbeterd. De vraag hoe goed een specifieke website het in dit opzicht doet, kan alleen worden beantwoord door het analyseren van de specifieke gegevens van de website, met name de serverlogs. Daarom moeten commerciële websites met een omvangrijk en veranderlijk productbestand regelmatig technische SEO-audits uitvoeren.

Diepgaande SEO-audits zijn de enige manier om het crawlbudgetbeheer nauwkeurig in te schatten. Of hoe lang het kan duren voordat Google verlopen landingspagina’s opnieuw heeft gecrawld om de aangebrachte wijzigingen te registreren. Alleen een SEO-audit kan helpen om vast te stellen of verlopen landingspagina’s een probleem vormen.

Trends zijn kritische SEO-indicatoren. Groeiende volumes van soft 404’s zijn een potentieel risico.

Oplossingen voor verouderde landingspagina’s

Grotere delen van een website die hun nut hebben verloren maar niet kunnen worden verwijderd, kunnen van het domein worden verwijderd, waardoor het trendsignaal van de hoofdwebsite wordt versterkt. In dat geval moeten permanente omleidingen worden gemaakt naar een ander url adres (301-redirects), zodat zoekmachines weten dat ze de inhoud buiten beschouwing moeten laten.

Verlopen product landingspagina’s moeten echter geen 301-redirects of soft 404’s (met status 200) genereren wanneer er geen alternatieve producten en/of diensten zijn. Het is belangrijk dat de kans groot blijft dat mensen vinden wat ze zoeken (intentiebevredigend). In plaats daarvan moeten landingspagina’s, wanneer producten of diensten niet langer beschikbaar zijn (of er geen intentiebevredigende alternatieven zijn), de HTTP-statuscodes 404 Not Found of 410 Gone terugzenden. Op die manier geven deze statuscodes aan Google en andere zoekmachines aan dat de landingspagina’s niet langer aanbieden wat ze vroeger aanboden en versterken ze de gebruikerssignalen van de resterende, nog steeds beschikbare 200 OK-landingspagina’s.

Er is echter een mogelijkheid om op legitieme wijze profijt te halen uit 404-’error pagina’s zonder onnodige bedrijfsrisico te nemen en zoekmachines in verwarring te brengen of gebruikerssignalen af te zwakken. Dat is door 404 Not Found-pagina’s te verbeteren, die nog steeds deze correcte statuscode retourneren en de inhoud van de foutpagina aan te vullen met relevante, in-contextinformatie voor gebruikers. Deze zogenaamde slimme of aangepaste 404-landingspagina’s moeten het feit blijven adresseren dat hun hoofddoel, product of dienst, niet beschikbaar is. Maar ze kunnen worden aangevuld met relevante productalternatieven en/of de resultaten van een interne zoekopdracht op basis van trefwoorden uit de opgevraagde URL, zodat gebruikers hun reis binnen de website kunnen voortzetten – en de websitebeheerder mogelijk nog steeds kan profiteren van de lead. Aangepaste 404-pagina’s zijn een middel om de tevredenheid van de gebruiker te behouden en de conversies te verbeteren. Wanneer ze worden toegepast, vormen ze geen SEO-risico zolang de statuscode nog steeds een 404 is.

Of landingspagina’s met verlopen inhoud nu 404, 410 of een aangepaste 404-respons terugsturen, het is belangrijk dat de URL’s niet worden geblokkeerd in de robots.txt. Als je dat wel doet, kunnen zoekmachines de wijzigingen niet crawlen en dat kan een ongewenst effect hebben op de gebruikerssignalen.

Tegelijkertijd moeten interne links naar landingspagina’s met verlopen content worden bijgewerkt en dus worden stopgezet. Interne links behoren tot de belangrijkste on-page-signalen die zoekmachines zowel relevantie als belang aangeven vanuit het oogpunt van crawl-prioriteit, vandaar dat het geen zin heeft om landingspagina’s met verlopen content een boost te geven.

Bron: https://searchengineland.com/how-expired-landing-pages-kill-your-google-rankings-377055

Houd je kennis op peil

Ontvang onze artikelen.