De kracht
van specialisatie

Gespecialiseerd in SEO/SEA
Wij helpen bedrijven met het bereiken van hun doelgroep. Dat doen we via Google, zowel lokaal,
nationaal als internationaal. Onze specialisten werken daarbij nauw samen met onze klanten.

Proseo Privacy & Cookie verklaring

In bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk dat u ons persoonlijke informatie over uzelf verschaft, opdat u zo goed mogelijk van onze site gebruik zult kunnen maken. In deze privacy verklaring wordt aangegeven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie beschermen en gebruiken.

De website met URL www.proseo.nl (de ‘website’) is eigendom van en wordt beheerd door PROSEO B.V. Het beleid is erop gericht dat we de privacywetgeving naleven en respecteren en dat we onze gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Deze privacy verklaring is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de website.

Hoe wij uw gebruik van onze site(s) traceren?

Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze sites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze worden hieronder uiteengezet.

1.1. Gebruik van IP-adressen
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Webservers, de grote computers die Webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres. Proseo kan en mag IP-adressen verzamelen voor haar systeemadministratie, om rapporten op te stellen en het gebruik van onze site te onderzoeken. Wanneer u pagina’s van de Proseo website bezoekt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker.

1.2. Gebruik van ‘cookies’
Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor u doordat zij uw voorkeuren voor u bewaren, terwijl u op uw site bent. Wij bewaren nooit wachtwoorden of informatie over bankgegevens in cookies. Het gebruik van cookies is wijdverbreid. U zult ze bij de meeste grotere websites aantreffen.

Op de website www.proseo.nl treft u de volgende cookies aan:

Cookies voor het gebruik waarvan u volgende de wet geen toestemming hoeft te geven, omdat deze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website door de gebruiker.

Cookies voor het gebruik waarvan u volgens de wet uitdrukkelijk toestemming moet geven:

Statistiek cookies: Deze cookies herkennen en tellen de gebruikers van de website, de volgende gegevens worden vastgelegd browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. Voor u toegang krijgt tot de site wordt aan u om toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. Ook wordt op dat moment een duidelijke uitleg gegeven welke cookie het betreft en welke informatie wordt opgeslagen. Deze cookies zijn gelieerd aan Google Analytics.

Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen deze statistiekcookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet. Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina’s een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.

Gespecificeerd zijn de statistiekcookies op de Proseo website de volgende:

  • __utma
    Houdt het aantal bezoeken bij van de gebruiker en zal 2 jaar geldig blijven
  • __utmb & __utmc
    Houdt de tijd bij hoe lang de bezoeker op de website is en zal een half uur geldig blijven.
  • __utmz
    Deze houdt bij waar de bezoeker vandaan komt. Of dat een gewone website is, of een zoekmachine. En geeft eventueel de zoektermen door aan Analytics. Deze zal een half jaar geldig blijven.

Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

U kunt er altijd voor kiezen deze cookies via het menu van uw bladerprogramma (browser) onbruikbaar te maken. De meeste bladerprogramma’s zijn standaard afgesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aangeeft, kunt u dat van u zodanig afstellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte wordt gehouden van het tijdstip van hun verzending. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de sites niet goed zullen werken als u de cookies uitschakelt.

Het Veiligheidsbeleid

Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens gaat ons zeer ter harte. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers. Uiteindelijk bent u degene die voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens verantwoordelijk is. Vergeet niet uw browservenster af te sluiten wanneer u klaar bent; dan bent u er zeker van dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie, als uw computer toegankelijk is voor anderen of als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een internetcafé gebruikt.

Acceptatie van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy verklaring of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze site. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy verklaring aan te brengen. Wanneer u van deze site gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy verklaring te hebben geaccepteerd.

Houd je kennis op peil

Ontvang elke 4 weken handige SEO- en SEA tips.
Je kunt op elk moment uitschrijven.