Kennisbank » SEO Linkbuilding » Tips voor verbetering van interne linkbuilding

Tips voor verbetering van interne linkbuilding

24 januari 2024

In de wereld van SEO is interne linkbuilding een krachtige tool die verder gaat dan alleen het verbeteren van zoekresultaten. Het speelt ook een cruciale rol bij het creëren van een gebruiksvriendelijke website. In dit artikel vind je 10 handige tips om de interne linkbuilding van je website te verbeteren.

Gebruik duidelijke en beschrijvende anchor-tekst

Het gebruik van duidelijke en beschrijvende anchor-tekst (ook wel linktekst genoemd) is van belang voor de toegankelijkheid van websites. Anchor-teksten dienen als leidraad en vertellen gebruikers wat ze kunnen verwachten als ze een link activeren. Zonder duidelijke beschrijvingen kunnen gebruikers last krijgen van mogelijke navigatiefouten.

Hoe toe te passen?

Kies beschrijvende zinnen die een duidelijk beeld geven van de gelinkte inhoud. Dit verbetert de bruikbaarheid en vergroot het vertrouwen van gebruikers, omdat ze weten wat ze van elke link kunnen verwachten.

Anchor-tekst afstemmen op de intentie van de gebruiker

Het afstemmen van de anchor-tekst op de intentie van de gebruiker is belangrijk voor een ongecompliceerde browse-ervaring. Gebruikers die op een link klikken, hebben een verwachting op basis van de beschrijving van de anchor-tekst. Als de resulterende content niet overeenkomt met die verwachting, kan dit leiden tot een slechte gebruikerservaring. De mensen die een anchor-tekst lezen en elke bot die je website scant, moet begrijpen waar hij naartoe gaat. De anchor-tekst moet dienen als een belofte en de gelinkte pagina moet die belofte waarmaken.

Hoe toe te passen?

Controleer regelmatig interne links om er zeker van te zijn dat ze naar relevante, verwachte content leiden. Zorg ervoor dat links consequent hun beloften waarmaken, wat het vertrouwen bevordert en de algehele gebruikerservaring verbetert.

Gebruik gemakkelijk herkenbare linkstijlen

De zichtbaarheid en het onderscheidend vermogen van links zijn belangrijk voor gebruikers om links te herkennen en ze te gebruiken. Als links opgaan in de gewone tekst en niet gemakkelijk te onderscheiden zijn, kan dit de navigatie belemmeren, waardoor gebruikers belangrijke paden over het hoofd zien. Bovendien, hoe kunnen we door een herkenbare linkstijl het aantal bekeken pagina's verhogen en het bouncepercentage verlagen.

Hoe toe te passen?

Links moeten op de hele website een uniforme stijl hebben. Het vermogen om de link waar te nemen hangt af van verschillende voorwaarden, zoals een specifieke kleur, onderstreping of andere visuele behandeling. Consistentie helpt gebruikers om links nel te herkennen, ongeacht waar ze zich op de site bevinden. Zorg er ook voor dat u een kleurcontrast van 3:1 gebruikt, zodat de gekozen kleur afsteekt tegen de omringende tekst en tegelijkertijd voldoet aan een contrast van 4,5:1 tegen de achtergrond. De tekst van de hyperlink moet ook van kleur en/of stijl veranderen wanneer de focus op die link wordt gelegd.

Vermijd een overdaad aan links

In webpagina waarin zoveel mogelijk informatie is geplaatst, kan onoverzichtelijk worden. Een pagina vol links kan visueel chaotisch en cognitief overweldigend zijn. Voor gebruikers met aandachtsbeperkingen kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen een veelheid aan links, wat kan leiden tot vermoeidheid en frustratie. SEO best practices suggereren meestal minder dan 100 links per pagina, maar een meer gebruikersgerichte aanpak zou zijn om te streven naar ongeveer 25-30 links of minder. Dit helpt de duidelijkheid en navigeerbaarheid van pagina's te verbeteren.

Hoe toe te passen?

Wees verstandig met linken. In plaats van elk mogelijk zoekwoord te linken, kun je je beter richten op het linken van relevante, waardevolle content die het begrip van de gebruiker vergroot of mogelijkheden biedt om dieper op de materie in te gaan.

Links aangeven die in een nieuw venster worden geopend

Links die openen in een nieuw browservenster of tabblad kan een desoriënterend effect geven. Deze plotselinge verandering is bijna hetzelfde als een gesprek voeren en dan zonder Gebruikers met motorische beperkingen kunnen het heen en weer schakelen tussen vensters of tabbladen lastig vinden, wat de ervaring omslachtig maakt. In de SEO-branche is het eerder aanbevolen om een nieuw venster te openen als bezoekers naar een andere website worden geleid, zodat we ze niet helemaal kwijtraken. Het is echter beter om gebruikers in hetzelfde venster te houden, tenzij er een dwingende reden is om het anders te doen, zoals een kalendergebaseerde datumkiezer. Een andere mogelijkheid is om gebruikers links te laten openen in hetzelfde of een nieuw venster.

Hoe toe te passen?

Gebruik visuele en/of tekstuele indicatoren om gebruikers te informeren dat een link wordt geopend in een nieuw venster of tabblad. Dit kan worden gedaan door zinnen als "(opent in een nieuw tabblad)" toe te voegen aan de tekst van de link of door duidelijke pictogrammen naast de link te gebruiken. Door aan te geven wanneer koppelingen in een nieuw venster of tabblad worden geopend, bevorder je de transparantie en voorspelbaarheid in de gebruikerservaring.

Breadcrumbs navigatie gebruiken

Navigatie met breadcrumbs is een secundair navigatiesysteem dat de locatie van de gebruiker op een website weergeeft en het pad dat hij heeft afgelegd om die locatie te bereiken. Visueel weergegeven als een spoor van links, meestal bovenaan een pagina, bieden breadcrumbs gebruikers een snelle manier om inzicht te krijgen in hun huidige positie en hoe deze zich verhoudt tot de bredere sitestructuur. Het biedt een alternatieve navigatiemethode, waarmee deze gebruikers naar secties op een hoger niveau kunnen springen zonder door meerdere pagina's terug te hoeven navigeren.

Hoe toe te passen?

Breadcrumbs moeten gemakkelijk te vinden zijn, meestal bovenaan een webpagina, en moeten visueel te onderscheiden zijn van andere content. Zorg ervoor dat elk segment van het broodkruimelspoor gelinkt is, behalve de huidige pagina, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen terugkeren naar vorige secties of pagina's. Zorg ervoor dat het breadcrumbs spoor semantisch is gemarkeerd, met gebruik van de juiste HTML-elementen, zodat gebruikers het correct kunnen interpreteren.

Gebruik een statische navigatie

Statische navigatie verwijst naar een consistente set navigatieopties die ongewijzigd blijven op alle pagina's van een website. Deze navigatie staat meestal bovenaan of aan de zijkant van een website en biedt een stabiel en voorspelbaar menu, zodat gebruikers altijd een vertrouwde set opties hebben om zich op de site te verplaatsen. Bedrijven passen soms om verschillende redenen de navigatie bovenaan aan op basis van gebruikersinteracties. Dat kan bijvoorbeeld zijn om de aandacht te vestigen op specifieke producten, diensten of inhoud op basis van waar een gebruiker volgens hen in geïnteresseerd is. Hoewel dynamische navigatie voordelen kan hebben, kunnen deze veranderingen de gebruikerservaring soms bemoeilijken, vooral als het de consistentie of voorspelbaarheid van de site verstoort.

Hoe toe te passen?

Het gebruik van een consistent navigatiemenu op de hele website biedt gebruikers een stabiel anker. Deze consistentie vermindert de cognitieve belasting en verbetert de navigatie-efficiëntie. De volgorde van de links moet voorspelbaar, logisch en intuïtief zijn. Het moet links bevatten naar de belangrijkste of meest gebruikte secties van de website, zodat gebruikers altijd snel de belangrijkste gebieden kunnen bereiken.

Vermijd een hyperlink in de heading

De heading speelt een centrale rol bij het organiseren van content en het leiden van gebruikers door de structuur van een webpagina. Ze fungeren als wegwijzers of een inhoudsopgave die gebruikers helpen de hiërarchie en informatiestroom te begrijpen. Wanneer een heading is voorzien van hyperlinks, kan dit voor sommige gebruikers deze organisatiestructuur verstoren, waardoor het moeilijker wordt om door de inhoud te navigeren en deze te begrijpen.

Hoe toe te passen?

Als algemene regel geldt dat een heading vrij van links moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat ze hun primaire doel dienen, namelijk het structureren van de content, zonder dat ze onoverzichtelijk worden. Als het nodig is om een link op te nemen met betrekking tot het onderwerp van een kop, is het beter om die link op te nemen in de tekst direct na de kop. Op deze manier blijft de duidelijkheid van de kop tekst behouden terwijl de link toch wordt aangeboden. Door deze tips te volgen, kunnen websites toegankelijkheidsproblemen vermijden en een betere gebruikerservaring bieden voor alle bezoekers.

404-errors oplossen

Broken links treden op wanneer een gebruiker een webpagina probeert te openen die niet bestaat op de server. Deze fouten kunnen het gevolg zijn van een pagina die is verwijderd, een URL die is gewijzigd zonder de juiste omleiding of een verkeerd getypte URL.

Hoe toe te passen?

Gebruik tools als Screaming Frog om 404-errors op te sporen. Voer periodieke controles uit om ervoor te zorgen dat alle interne links naar actieve, relevante pagina's leiden. Als een gebruiker op een 404-pagina terechtkomt, zorg er dan voor dat het bericht duidelijk is en aanwijzingen geeft voor de volgende stappen, zoals een zoekbalk, een link terug naar de homepage of een lijst met populaire bestemmingen.

Beperk het gebruik van redirects

Redirects zijn tools die gebruikers automatisch van de ene URL naar de andere leiden. Hoewel ze in bepaalde situaties waardevol kunnen zijn, zoals het leiden van gebruikers van verouderde content naar de nieuwere versie, kunnen overmatige of onjuist geïmplementeerde redirects problemen opleveren voor de toegankelijkheid. Wanneer een link een gebruiker onverwacht naar een andere bestemming leidt, kan dit desoriëntatie veroorzaken. Dit kan met name verwarrend zijn voor gebruikers die op een pagina terechtkomen die ze niet hadden verwacht zonder te begrijpen waarom.

Hoe toe te passen?

Het is het beste om redirects zoveel mogelijk te vermijden, omdat de website onoverzichtelijker en trager wordt. Gebruik ze alleen als het echt nodig is. Als je de URL-structuur hebt gewijzigd of content hebt verplaatst, werk dan interne links bij zodat ze direct naar de nieuwe locatie verwijzen in plaats van te vertrouwen op redirects. Als redirects onvermijdelijk zijn, zorg er dan voor dat ze snel zijn en koppel niet meerdere redirects aan elkaar. Bied gebruikers ook een manier om broken links of problemen die ze tegenkomen te melden. Deze feedback kan helpen om fouten eerder vroeger dan later te identificeren en op te lossen.

Belangrijkste punten

 • Interne linkbuilding is niet alleen belangrijk voor SEO, maar ook voor het creëren van een gebruiksvriendelijke website, vooral voor mensen met een beperking.
 • Duidelijke en beschrijvende anchor-tekst moet worden gebruikt voor interne links om verwarring voor gebruikers te voorkomen.
 • De anchor-tekst moet overeenkomen met de intentie van de gebruiker om een eenvoudige browse-ervaring te garanderen.
 • Overmatig gebruik van links op pagina's met moet worden vermeden om visuele chaos te voorkomen.
 • Geef links aan die in een nieuw venster of tabblad worden geopend om desoriëntatie te voorkomen.
 • Gebruik gemakkelijk herkenbare linkstijlen om links op te laten vallen en gemakkelijk vindbaar te maken.
 • Implementeer breadcrumb navigatie om gebruikers te helpen hun locatie op de website te begrijpen.
 • Gebruik een statisch navigatiemenu dat consistent blijft op alle pagina's.
 • Vermijd een hyperlink in de heading, omdat dit de structuur van de content kan verstoren.
 • Los 404-errors op om broken links en frustratie te voorkomen.
 • Beperk het gebruik van redirects om desoriëntatie voor gebruikers te voorkomen.
 • Door deze aanbevelingen te volgen, kan de toegankelijkheid worden verbeterd en een betere gebruikerservaring worden geboden voor alle bezoekers.
Bron: https://searchengineland.com/internal-linking-best-practices-accessibility-436206

Houd je kennis op peil

Ontvang onze artikelen.