Kennisbank » SEO » SEO gunstige paginaopmaak

SEO gunstige paginaopmaak

3 april 2007

Bij het starten van een website is het kiezen van de juiste structuur cruciaal. Alles draait om de leesbaarheid van je website voor de zoekmachine spider. Probeer zoveel mogelijk de niet relevante informatie als CSS en Javascript in aparte files te zetten. Je moet daarbij denken aan:

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”http://www.uwwebsite.nl/style.css”/>

i.p.v.

<style type=”text/css”>
<!–

body {
margin: 0px;
}
–>
</style>

en

<script type=”text/javascript” language=”javascript” src=” scripts.js”></script>

I.p.v.

<script type=”text/javascript”>
var Color = ‘CD3442′;
</script>

Verder kan je de zoekmachine een handje helpen door gebruik te maken van META-tags en bijvoorbeeld opmaak tags als <h1>, <h2>, <i> en <b>. Ook de spider gedraagt zich bijna hetzelfde als een mens. Daarom worden teksten die dikgedrukt, of een groter lettertype heeft dan een ander belangrijker gevonden. Zorg ervoor dat je site een duidelijke hiërarchische structuur heeft, en alle subpagina’s van je website moeten met minstens 1 tekstkoppeling te bereiken zijn. Het is ook af te raden om plaatjesknoppen te gebruiken als dit niet nodig is. Je kunt veel beter tekstkoppelingen daarvoor gebruiken. Dit is naast zoekmachine vriendelijk, ook nog eens beter voor de laadtijd van je website. Bij alle van de bovenstaande gevallen geld, gebruik in mate. Bij overmatig van <h1> en <b> tags kan de zoekmachine dit als SPAM zien omdat het om een niet menselijke hoeveelheid gaat. Sla dus niet door omdat je denkt hoe meer keywords ik highlight hoe meer ik gevonden wordt op de verschillende termen, want dit werkt dan juist averechts.

Een goede verhouding van het gebruik ervan is bijvoorbeeld 1x aan het begin van de pagina de titel te highlighten tussen <h1> of <h2> tags, en in de tekst zelf (afhankelijk van de lengte) ongeveer 1 tot 3 x een dikgedrukte tekst ertussen te gebruiken van een belangrijke term. Zorg er verder voor dat de dichtheid van de trefwoorden waarop je gevonden wilt worden ongeveer 2% bedraagt, afhankelijk van de lengte van de tekst.

Daarnaast is een van de belangrijkste dingen het bepalen van een juiste titel voor elke pagina. Zorg ervoor dat de titel toegespitst is op het onderwerp van deze pagina, en zorg ervoor dat het keyword waarmee je gevonden wilt worden erin voorkomt. Dit geld ook voor de bestandnaam van de pagina. Deze wordt ook door Google opgeslagen en weegt mee in de waardering ervan.

Slecht voorbeeld:

Onderwerp: Auto verzekering
Titel pagina: Uwbedrijfsnaam
Bestandnaam van de pagina: index.php?cat=verzekering&pagina=1

Goed voorbeeld:

Onderwerp: Auto verzekering
Titel pagina: Auto verzekering van Uwbedijfsnaam
Bestandnaam van de pagina: autoverzekering.html

Verstandig is om een sitemap voor je website te maken. Een sitemap is als het ware een overzicht van alle hoofd en subpagina’s van je website. Gebruikers kunnen op die manier makkelijk de juiste pagina vinden op uw website, en zoekmachines zijn er dol op. Let er wel op dat deze niet meer dan ongeveer 50 pagina’s bevat. Is uw site groter dan is het wellicht verstandig om de sitemap op te splitsen in meerdere sitemaps.

Zorg ervoor dat uw website voldoende toegevoegde waarde heeft. Kopieer geen tekst van andere sites, dit merkt Google en kan resulteren in een BAN. Als u een tekst schrijft voor de website denkt dan eerst na over de steekwoorden die bij het onderwerp horen. Verwerk deze steekwoorden in uw tekst, dit helpt bij de vindbaarheid voor deze woorden. Mocht u toch plaatjes willen gebruiken, zorg er dan voor dat u in de alt tag van het plaatje de juiste omschrijving zet.

Heeft u een dynamische website die voor de content gebruik maakt van een database, zorg er dan voor dat uw links niet worden zoals index.php?cat=nieuws&id=5. Google heeft weinig interesse in dynamische pagina’s, hij geeft meer de voorkeur aan statische HTML pagina’s. Waarschijnlijk komt u er niet onderuit om dynamische pagina’s te gebruiken, vandaar dat we Google een beetje gaan misleiden.

Om dynamische pagina’s voor de laten doen als statische HTML pagina’s doen we het volgende.

Voor de “make-over” was de link:

http://www.uwwebsite.nl/nieuws.php?id=5

En hij moet eruit komen te zien als bijvoorbeeld:

http://www.uwwebsite.nl/nieuws/5/

Of nog beter iets van http://www.uwwebsite.nl/nieuws/nieuws-titel-zin.html

Op deze manier lijkt het net of er een statische HTML pagina wordt aangeroepen. Maar in werkelijkheid gebruiken we de MOD_REWRITE techniek. Daar merkt niemand iets van, en is voor het oog niet zichtbaar. Deze techniek is volkomen legaal en bevorderd het spider gemak voor de zoekmachine, waardoor er weer meer pagina’s geïndexeerd kunnen worden zonder dat de spider tegen een muur oploopt.

Om te kijken hoe gebruiksvriendelijk je website is kun je het beste een usibility test laten doen. De Usability Test is een gebruikerstest, waarmee gebruiksgemak of usability van de applicatie door gebruikers word gemeten.Bij een dergelijke test komen alle valkuilen naar voren welke van belang zijn. De Usability Test bestaat uit het laten uitvoeren van taken door toekomstige gebruikers met een bestaande applicatie of een prototype van een te bouwen applicatie. Het klikgedrag en de mate waarin de testgebruikers succesvol zijn in het uitvoeren van de taken is een maat voor de usabilty. Onderzoek wijst uit dat de kosten van de aanpassingen, die gedaan worden voordat er geprogrammeerd wordt, 60-100 keer goedkoper zijn dan aanpassingen, die gedaan worden na het programmeerwerk.

Een dergelijke test bestaat meestal uit verschillende fases.

1. Voorbereiding:

Tijdens de voorbereiding van de usability test worden de te testen taken geïnventariseerd en worden de testpersonen uit de gebruikersgroep geselecteerd. Het aantal testpersonen bestaat uit drie tot acht personen. Testen met meer proefpersonen dan dit aantal leveren niet veel meer bevindingen op.

2. Uitvoering:
Na een korte introductie wordt de testgebruiker gevraagd een aantal opdrachten uit te voeren. Tijdens het onderzoek worden alle signalen geregistreerd. Na afloop worden nog enkele vragen gesteld om een compleet beeld van de gebruiker samen te kunnen stellen.

3. Verwerking gegevens:
Na het gebruiksonderzoek krijgt u een compact rapport met de resultaten en aanbevelingen.

Om u een idee te geven hier enkele punten waar u respons op kan verwachten:

– kan de bezoeker zijn doel behalen en lukt dit binnen een reëel tijdsbestek
– elementen die over het hoofd worden gezien

– suggesties ter verbetering van de website of webapplicatie

Houd je kennis op peil

Ontvang onze artikelen.