Kennisbank » SEO » Semantic Web Search – Een kijkje in de toekomst?

Semantic Web Search – Een kijkje in de toekomst?

27 augustus 2009

Relevantere en intelligentere zoekresultaten!
Zo ziet de toekomst eruit als Semantic Web Search het internet verovert. Zoekmachines die niet meer alleen naar losse woorden kijken, maar ook echt de betekenis (semantiek) van informatie op webpagina’s kunnen achterhalen. Een voorwaarde: het World Wide Web moet worden omgebouwd tot een semantisch web.

Om computers informatie te laten lezen op internet werd tot nu toe vooral gebruikgemaakt van ‘platte tekst’.
Een zoekmachine doorzoekt dan de losse woorden op een webpagina zonder er verder een betekenis aan te verbinden. Extra achtergrondinformatie over de pagina kan eventueel gegeven worden door het toevoegen van metatags. Deze metatags geven informatie over het onderwerp en de belangrijkste trefwoorden. Dankzij metatags vindt een zoekmachine het document en gerelteerde documenten gemakkelijker.
De precieze betekenis van de informatie op een pagina wordt echter niet achterhaald door huidige zoekmachines. Een computerprogramma legt wel verbanden tussen verschillende woorden, maar kent de betekenis niet en begrijpt namelijk die verbanden evenmin. Semantic web (of semantisch web) moet daar verandering in brengen. Deze manier van zoeken is op zich niet nieuw op internet. Bedrijven als Q-go gebruiken al jaren NLP (Natural Language Processing) in Natural Language Search om de zoekresultaten bij organisaties te optimaliseren.

In de taalwetenschap houdt semantiek zich bezig met de betekenis van taalkundige constructies. Ook het semantic web richt zich op betekenissen. Verschillende disciplines binnen de wetenschap met kennis hierover op internet worden gemakkelijker geïntegreerd door middel van ontologieën: een datastructuur die alle relevante data, regels en de onderlinge relaties beschrijft. Kennis wordt niet meer als platte tekst aangeboden, maar met toevoeging van een ontologie. Een standaardtaal hiervoor is de W3C-standaard Resource Description Framework (RDF).
Sematic web zal zoekmachines betere en intelligentere zoekresultaten laten geven. De vraag is daarom in hoeverre de technieken achter SEO zullen moeten veranderen als het sematic web definitief zijn intrede doet. Zoveel mogelijk SEO-opmaaktrucjes aan een optimalisatiepagina toevoegen, is dan wellicht niet meer genoeg, omdat ook de feitelijke inhoud van de pagina een rol gaat spelen.

Long tail keywords zijn trefwoorden die vaak uit vier of meer woorden bestaan.
De kans dat iemand bij de huidige zoekmachines precies deze woorden intikt als zoekopdracht is redelijk klein. Deze zoekopdrachtkans wordt groter wanneer je slechts op een of twee woorden optimaliseert. Er zullen meer mensen zijn die op ‘mobiele telefoon’ zoeken dan op ‘mobiele telefoon LG Arena KM900’. Gebruikmaken van maar een of twee trefwoorden maakt het alleen wel weer moeilijker om in de top 10 met zoekresultaten te komen: de concurrentie op deze trefwoorden zal veel groter zijn.
De kans hoog in de zoekresultaten te eindigen, is bij long tail trefwoorden veel groter omdat minder websites op precies dezelfde woordcombinatie geoptimaliseerd zullen hebben. Dit principe geldt nog sterker voor een zoekopdracht als: ‘ik zoek een mobiele telefoon LG Arena KM900’.

Het semantic web maakt het mogelijk een relevant resultaat te krijgen bij dergelijke semantische zoekopdrachten. Mensen moeten wel een andere manier van zoeken aanleren omdat de zoekmachine niet meer alleen naar de platte tekst kijkt. Specifiekere zoekopdrachten als ‘ik zoek een huis met achtertuin en dakkapel in Lisse’ en zijn voor een semantic web zoekmachine geen probleem. Dit maakt het wellicht interessant om op long tail keywords te optimaliseren: je speelt in op deze nieuwe manier van zoeken. Voorwaarde daarbij is echter wel dat bekend is hoe de meeste mensen hun long tail keywords formuleren.
Natuurlijk kunnen dergelijke vragen ook nu al aan een zoekmachine gesteld worden.
Feit is alleen dat wanneer je nu een vraag stelt aan Google, je alleen een intelligent resultaat krijgt als die vraag al een keer op internet door iemand anders gesteld (en beantwoord) is. Vaak heb je wel het geluk dat er op een forum over jouw onderwerp gediscussieerd wordt, maar deze garantie is er niet. In dat geval ben je overgeleverd aan Google’s kwaliteiten om de goede trefwoorden uit platte tekst te filteren.
Met een semantic web wordt daarentegen gebruik gemaakt van kennisdatabases waarin kennis is gecombineerd. De daadwerkelijke betekenis van de zoekopdracht wordt ‘begrepen’ en de kans is groter dat de zoekresultaten echt relevant zijn. In de ideale semantische webwereld krijg je zelfs direct antwoord op je vraag.

De relevantere en intelligente zoekresultaten die een semantic web zoekmachine geeft, moeten echter nog steeds hun weg naar de eerste pagina van Google zien te vinden. Hiervoor blijft SEO nuttig. Wellicht werkt het semantic web beter voor SEA (campagnes van AdWords) dan voor SEO. Het semantic web maakt het mogelijk om steeds specifieker te zoeken en gehele zinnen te gebruiken. Dergelijke zoekopdrachten in SEO verwerken kost veel tijd omdat eerst hele webpagina’s aangepast of gebouwd moeten worden. Met SEA kan veel gemakkelijker en sneller worden ingespeeld op semantische zoekopdrachten. Wanneer een AdWords-campagne gewijzigd wordt, staat het over een uur online. Wordt er een nieuw long tail keyword verzonnen dat veel bezoekers op zou kunnen leveren, dan is dit binnen no-time geregeld.
Zo ver zijn we echter nog niet. Voorlopig is het vooral een kijkje in de toekomst: een goed en uitgebreid semantisch web blijft nog steeds lastig te realiseren.

Een aantal Semantisch Web zoekmachines:
Hakia
Powerset
Semantic Web Search
Swoogle
SWSE

Houd je kennis op peil

Ontvang onze artikelen.