Social Media en vindbaarheid

Facebook, Google plus en alle ander social media kanalen kunnen bijdragen
aan Google vindbaarheid en bezoekersaantallen

Social media

Social media hebben invloed op de online vindbaarheid. Met sociale media kan een betere positie van de hoofdsite in Google worden verkregen en extra posities doordat Facebook-pagina’s en Google+-pagina’s ook in Google vindbaar zijn. Het hebben van shares en likes werkt hierbij in je voordeel.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • maken van Facebook-pagina’s
  • maken van Google+ -pagina’s
  • maken en plaatsen van berichten (community management)

 

 

 

 

Houd je kennis op peil

Ontvang onze artikelen.